Masterclasses

Mindtools Masterclasses

Protreptik - Visuelle stilladser - Mønsterbrydning - Stress

Mindtools Academy’s korte kurser

Masterclasses er Mindtools Academy’s korte kurser, der typisk afholdes over 1-2 dage. Her kan du både opgradere og holde din faglighed vedlige med de sidste nye facts og tal. Du kan bruge dem til at få en effektiv og hurtig introduktion til et givent emne, eller til at dygtiggøre dig yderligere i noget, du allerede kender til.

Fx er Visuelle stilladser og Mønsterbrydning oplagte at tage i forlængelse af dit MMC forløb, eller hvis du på anden vis arbejder med professionelle coachingsamtaler, og masterclassen Stress er en forudsætning for deltagelse i MMSC forløbet.

På holdene er I FÅ og PÅ, så den optimale læring sikres, og så du kan gå ud og bruge din nye viden i umiddelbar forlængelse af kurset.

Undervisningen foregår i vores lyse og lækre lokaler på Københavnsvej, lige overfor Frederiksborg Slotspark.

Der er fuld forplejning på dagene, og det er som altid sund, økologisk, grøn mad, lavet fra bunden.

Kurser oprettes og afholdes efter behov og forespørgsel.

Antal deltagere 2-6 personer
4500/dg

Protreptik

Protreptik er en filosofisk samtaleform, og i Danmark, det nyeste skud på stammen, når det kommer til refleksive, udviklende samtaler.
På denne masterclass får du en introduktion til protreptik samt et indblik i, hvad den kan bruges til. Du bliver præsenteret for nogle af de værktøjer og greb, vi bruger i samtalerne, og ved øvelser får du fingrene i den protreptiske samtale.

Ønsker du at blive certificeret protreptiker, henvises til Mindtools Mesterlære, MMP forløbet.

Varighed: 1 dag

Visuelle stilladser

I coachingsamtaler forekommer ofte så mange informationer, at det kan være udfordrende at holde styr på. Med visuelle stilladser skabes et overblik gennem forskellige metaforiske figurer og modeller, der tegnes og bygges videre på igennem samtalen.
Denne masterclass er et kreativt rum, hvor du bliver introduceret for forskellige stilladser og modeller, samt måder at anvende dem på.
Gennem øvelser får du og dine medkursister mulighed for at prøve dem på egen krop, samt være kreative med egne modeller.

Varighed: 1 dag

Mønsterbrydning

Hvad er mønstre, og hvordan brydes de?

På denne masterclass, går vi i dybere ind i mønsterbrydning, som er den essentielle del af coaching, og andre former for samtale, hvor man ønsker en transformerende effekt.

Det er ved brydning af mønstre forandring sker.

Gennem facilitering og hands on, øver vi forskellige metoder, kneb og fif, så du får en større forståelse for, og mere tryghed med, hvordan du kan hjælpe klienten med at bryde uhensigtsmæssige mønstre, vaner og adfærd.

Dagen er fuld af konkrete og brugbare værktøjer og indsigter, som du kan tage med hjem og bruge i dine samtaler.

Mestrer du mønsterbrydning, kan du med sproglige greb, komme bagom rationaler, undskyldninger og det bevidste sind, og derigennem skabe en effektiv og blivende forandring for din klient.

Mønsterbrydning er en kunst, der tager tid at lære at mestre. Er du (ny)uddannet coach, er denne masterclass oplagt at deltage i, så du får lidt ekstra tid til at fordybe dig i teknikkerne.

Varighed: 2 dage

Stress

Stress er en folkesygdom, og ordet og diagnosen bruges til stort og småt.

På kurset får du afklaret, hvad stress er, og ikke er, og du bliver præsenteret for den nyeste viden på området.

Du får tal og fakta, og derigennem en større forståelse for omfang, symptomer, konsekvenser, forebyggelse mm

Der dør fx 3500/år i trafikken, og der er 35.000 stresssygemeldte HVER måned, året rundt.

Formålet med dagen er at øge forståelsen for, hvad stress er, skærpe opmærksomheden på stress og trivsel hos dig selv og andre, samt øge handlekraft og initiativ til både helbredelse og forebyggelse.

*Kurset er en forudsætning for deltagelse på Mindtools Mesterlære, MMSC forløbet

Varighed: 1 dag

Bliv ringet op

Lad os tale sammen

Du er her sikkert af én eller flere gode grunde, og ved at være her, er du allerede godt på vej.

For at det ikke blot skal blive ved et besøg og lidt læsning, tilbyder jeg dig en gratis samtale, hvor vi kan vende netop dine ønsker og behov, og hvor du kan få klarhed over, om, og i givet fald hvordan, jeg kan hjælpe dig.

Tal med mig – uden handling ingen forvandling.

Bliv ringet op