Mesterlære Coach

Mindtools Mesterlære Coach, MMC

Gå i MESTERLÆRE, få hands on og bliv certificeret coach på 4 måneder. Har du brug for coachingværktøjer og et coachende mindset, så du på troværdig og sikker vis kan opnå optimale resultater med og for mennesker, så gå i mesterlære hos Mindtools.

Mesterlæreforløbet er et intensivt og individuelt tilpasset forløb med ganske få deltagere pr. coach (2-6 personer). På forløbet er der masser af hands on og øvelser, samt direkte kobling til din hverdags udfordringer.

Med engageret og kontinuerlig opmærksomhed og sparring fra din mester, sikres du en optimal læring og integration af de nye færdigheder. 

Forløbet består af 9 kursusdage og afsluttes med en mundtlig eksamen med censor og eksamens-/uddannelsesbevis. Du kan selvfølgelig også deltage uden at blive certificeret.

Kursusdagene ligger med 2-3 ugers mellemrum, så momentum holdes, og så du samtidig har tid til at øve færdighederne i ERFA-gruppen og med ”prøvekaniner” mellem kursusdagene. Halvvejs i forløbet introduceres du for din ”rigtige” kunde, som du har coachingsessioner med gennem resten af uddannelsen.

Videofilm fra kursusdagene samt lydfiler til hjemmearbejde sendes til dig efter hver kursusdag, således at det coachende mindset, coachingfærdigheder og erfaringsbaseret indsigt integreres optimalt og inspirerende. 

Forløbet sikrer, at færdigheder og indsigter kommer godt ind under huden på dig, så du efterfølgende kan arbejde professionelt, kongruent og autentisk med både mennesker og coaching.

Forløb oprettes fleksibelt, efter ønsker og behov, således at det er foreneligt med din hverdag.

Mindtools Mesterlære Coach, MMC

Bliv ringet op

Lad os tale sammen

Du er her sikkert af én eller flere gode grunde, og ved at være her, er du allerede godt på vej.

For at det ikke blot skal blive ved et besøg og lidt læsning, tilbyder jeg dig en gratis samtale, hvor vi kan vende netop dine ønsker og behov, og hvor du kan få klarhed over, om, og i givet fald hvordan, jeg kan hjælpe dig.

Tal med mig – uden handling ingen forvandling.

Bliv ringet op