Mindtools mesterlære coach, MMC

Gå i MESTERLÆRE, få hands on og bliv certificeret coach på 4 måneder. Har du brug for coachingværktøjer og et coachende mindset, så du på troværdig og sikker vis kan opnå optimale resultater med og for mennesker, så gå i mesterlære hos Mindtools.

Mesterlæreforløbet er et intensivt og individuelt tilpasset forløb med ganske få deltagere pr. coach (2-6 personer). På forløbet er der masser af hands on og øvelser, samt direkte kobling til din hverdags udfordringer.

Med engageret og kontinuerlig opmærksomhed og sparring fra din mester, sikres du en optimal læring og integration af de nye færdigheder. 

Forløbet består af 9 kursusdage og afsluttes med en mundtlig eksamen med censor og eksamens-/uddannelsesbevis. Du kan selvfølgelig også deltage uden at blive certificeret.

Kursusdagene ligger med 2-3 ugers mellemrum, så momentum holdes, og så du samtidig har tid til at øve færdighederne i ERFA-gruppen og med ”prøvekaniner” mellem kursusdagene. Halvvejs i forløbet introduceres du for din ”rigtige” kunde, som du har coachingsessioner med gennem resten af uddannelsen.

Videofilm fra kursusdagene samt lydfiler til hjemmearbejde sendes til dig efter hver kursusdag, således at det coachende mindset, coachingfærdigheder og erfaringsbaseret indsigt integreres optimalt og inspirerende. 

Forløbet sikrer, at færdigheder og indsigter kommer godt ind under huden på dig, så du efterfølgende kan arbejde professionelt, kongruent og autentisk med både mennesker og coaching.

Forløb oprettes fleksibelt, efter ønsker og behov, således at det er foreneligt med din hverdag.

Mindtools Mesterlære Coach, MMC

2. Mindtools Mesterlære Protreptiker, MMP

Filosofiske samtaler til perspektivering og nuancering af begreber, værdier, dyder og dødssynder, er det nye sort. Lær gennem mesterlære, hvordan du afholder respekt- og effektfulde, filosofiske samtaler.

Forstå hvordan du med få ord, nærvær og diverse redskaber, kan hjælpe den protrepterede til øget indsigt i sig selv, andre, livet og begreberne.

Gå i MESTERLÆRE, få hands on og bliv certificeret protreptiker på 2,5 måned. Mesterlæreforløbet er et intensivt og individuelt tilpasset forløb med 2-6 deltagere pr. hold.

På forløbet er der masser af hands on og øvelser, samt direkte kobling til din hverdags udfordringer.

Med engageret og kontinuerlig opmærksomhed og sparring fra din mester, sikres du en optimal læring og integration af de nye færdigheder. Forløbet består af 6 kursusdage og 8 individuelle protreptiske samtaler med underviser. De 3 første bliver du protrepteret, de resterende 5 protrepterer du.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, og eksamens-/uddannelsesbevis. Du kan selvfølgelig også deltage uden at blive certificeret. Kursusdagene ligger 2 og 2 med 2-3 ugers mellemrum så momentum holdes, og så du samtidig har tid til at øve færdighederne mellem kursusdagene.

Videofilm og lydfiler fra kursusdage og samtaler sendes til dig i forlængelse af samtalen/dagen, således at de protreptiske færdigheder integreres optimalt og inspirerende. Forløbet sikrer, at færdigheder og indsigter kommer godt ind under huden på dig, så du efterfølgende kan arbejde professionelt, kongruent og autentisk med både mennesker og protreptik. Forløb oprettes fleksibelt, efter ønsker og behov, således at det er foreneligt med din hverdag.

Mindtools Mesterlære Protreptiker, MMP

3. Mindtools Mesterlære Stress Coach, MMSC

Stresscoaching er en særlig form for coaching. Formen er mere rådgivende, støttende og hjælpende end i en normal coachingsession. Dette da stressramte ikke har de ressourcer, som der forudsættes i en almindelig coachingsession.

På uddannelsen får du en bred og dyb introduktion til stresscoaching, herunder manual til coachingforløb, specifikke teknikker og opmærksomhedspunkter samt et væld af værktøjer og øvelser til brug i sessionerne.

Mindtools Mesterlære Coach, MMSC

Bliv ringet op

Lad os tale sammen

Du er her sikkert af én eller flere gode grunde, og ved at være her, er du allerede godt på vej.

For at det ikke blot skal blive ved et besøg og lidt læsning, tilbyder jeg dig en gratis samtale, hvor vi kan vende netop dine ønsker og behov, og hvor du kan få klarhed over, om, og i givet fald hvordan, jeg kan hjælpe dig.

Tal med mig – uden handling ingen forvandling.

Bliv ringet op