Personligt

Her finder du hjælp til dig og dine relationer

Personlige kompetencer er DET NYE SORT.

Det er en gave at få lov at være betydningsfuld i et andet menneskes liv, og også i dit eget. Det kan være krævende, og det kommer ikke af sig selv, heller ikke selvom I er kærester eller i familie.

Mennesker med stærke personlige kompetencer er mere succesfulde i deres professionelle- og private liv. De trives og samarbejder bedre, har færre sygedage og lever længere.

Du bruger dine personlige og interpersonelle kompetencer, når du kommunikerer og interagerer med andre mennesker.

De spændingsfelter, du møder i hverdagen, er affødt af den måde, du ser verden på og den måde, hvorpå du kommunikerer med dig selv og andre.

Status på dine kompetencer ses i den respons du får

Vores liv består af RELATIONER til…

  • Os selv
  • Livet
  • Vores nærmeste; partner, mor, far, børn
  • Andre; kollegaer, næsten, samfundet
  • Verden; naturen, situationen, miljøet

Fungerer vores relationer ikke, påvirkes vores trivsel og muligheder radikalt. Det er derfor vigtigt, at vi lærer og forstår, hvordan vi relaterer optimalt.

Næsten hver 4. dansker har brudt med et nært familiemedlem, og stort set alle har fra tid til anden et anspændt eller ikke optimalt forhold til deres nærmeste.

Ved brud og tavse perioder blandes fakta og følelser sammen, hvilket gør det rigtig svært at løse konflikten selv.

Der er meget, man kan gøre, for at få en bedre relation til sig selv og andre. Det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med.

Dig & dit liv

Driller livet?

Er det ikke, som du synes, det burde være, eller har du nye store drømme?

Gennem indsigt, forståelse, aha-oplevelser, afklaring og fokus, skaber vi de resultater, som du drømmer om. I samtalerne sikrer jeg, at du får den optimale hjælp til dine udfordringer, ønsker og behov.

Dig & dine voksne børn

Savner du kontakt til dit voksne barn?

Ses I for lidt, for overfladisk, eller slet ikke?

Gennem indsigt, forståelse, aha-oplevelser, afklaring og fokus, finder vi veje, så du kan lykkes med de vigtigste relationer i dit liv.

Dig & din partner

Er forholdet ikke, som I ønsker?

Er I endt et trist og ukærligt sted, og/eller vil I sikre jer, at I bevarer kærligheden, respekten og glæden i forholdet?

Lyttende, kærlige, nærværende samtaler med en professionel tredjepart løser op for de negative mønstre og finder kærligheden.

Individuelle samtaler

I det individuelle samtalerum...

…kan du/I få hjælp til både det, der virker, og til det, der ikke virker.

Gennem indsigt, forståelse, aha-oplevelser, afklaring og fokus, skabes de resultater, som du/I drømmer om, og gennem samtalerne sikrer jeg den optimale hjælp til jeres udfordringer.

På et fundament af respekt, empati og helhjertet engagement, udfolder samtalerne sig, med fokus på mål, retning og progression.

Jeg arbejder holistisk, indsigtsorienteret og eklektisk, hvilket vil sige, at målet helliger midlet. Så vi kigger på alt, hvad der med fordel kan kigges på, og hjælpen spænder over mentoring, rådgivning, sparring, coaching, terapi og protreptik, alt efter, hvad der giver mening for mål og retning i dit liv

Priser

Få øget fokus og mere overskud

– til dig, dine opgaver og dine omgivelser

At lykkes med andre og med livet generelt afhænger i langt højere grad af EQ end af IQ, hvilket gør personlige kompetencer så vigtige at mestre.

Vejen til optimale resultater og trivsel går derfor gennem træning, kultivering og sanering af dine personlige og sociale kompetencer.

Vi mennesker trives og næres ved respekt, omsorg og anerkendelse, fra os selv og andre, og årsagerne til brud, frustration og mistrivsel er derfor ofte mangel på kontakt, anerkendelse, kærlighed, tillid, selvværd eller selvtillid samt kritik og misbrug.

Al dette kan der arbejdes med og findes løsninger på. Det hele starter med bevidsthed, bevidsthed om og indsigt i, hvad der driller.